Chinatown Travel

Chinatown
 

Chinatown Travel

ทัวร์จีน Chinatown
ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีนเส้นทางอื่น
 
 
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
 

 

Information

ข้อมูลจีนทั่วไป
วีซ่าจีน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เช็คอุณหภูมิในประเทศจีน
เช็คอุณหภูมิในประเทศไทย
 

 

 

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว หวงซาน จิ่งหัวซาน 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว หวงซาน จิ่งหัวซาน 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 23-28 ก.ย./19-24 พ.ย. 56
ราคา 32,900 บาท

วันที่ 23-28 ต.ค./17-22 ธ.ค. 56
ราคา 34,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ 5 วัน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ 5 วัน (TG)

วันที่ 06-10 เม.ย.
ราคา 26,900 บาท

สงกรานต์ 13-17 เม.ย. /14-18 เม.ย.
ราคา 32,900 บาท

วันที่ 4 – 9 พ.ค.
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 09-13 พ.ค.
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 20 – 24 ก.ค.
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 19–23 ต.ค.
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ 5 วัน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ 5 วัน (TG)

วันที่ 23-27 พ.ค.
วันที่ 13-17 มิ.ย./27มิ.ย-01 ก.ค.
วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.
ราคา 25,900 บาท

วันอาสาฬบูชา 20-24 ก.ค.
วันแม่ 10-14 ส.ค.
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 12-16 ก.ย./26-30 ก.ย.
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 19 – 23 ต.ค.
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซิ - ถงลี่ 5 วัน (UL)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซิ - ถงลี่ 5 วัน (UL)

วันที่ 09-13 พ.ค/.23-27 พ.ค.
วันที่ 18-22 ก.ค./08-12 ส.ค.
ราคา 21,999 บาท

วันที่ 13-17 มิ.ย./27 มิ.ย.-01 ก.ค. 
วันที่ 11-15 ก.ค./25-29 ก.ค.
ราคา 19,999 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้- หังโจว - ซูโจว - ผู่โถวซาน 5 วัน (UL)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้- หังโจว - ซูโจว - ผู่โถวซาน 5 วัน (UL)

วันที่ 24-29 เม.ย./18-22 ก.ค.
ราคา 23,999 บาท

วันที่ 23-27 พ.ค./13-17 มิ.ย.
วันที่ 27 มิ.ย.-01 ก.ค./11-15 ก.ค
ราคา 22,999 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-ล่องเรือโจวจวง 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-ล่องเรือโจวจวง 6 วัน 5 คืน (FD)

วันที่ 10-15 เม.ย.
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว เซี่ยงไฮ้ หังโจว หนิงปอ ผู่ถ่อซาน 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว เซี่ยงไฮ้ หังโจว หนิงปอ ผู่ถ่อซาน 6 วัน 5 คืน (FD)

วันที่ 10-15 เม.ย.
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Sweet Night Shanghai 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Sweet Night Shanghai 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 10-14 เม.ย.
ราคา 32,900.- บาท

วันที่ 2-6/16-20/23-27 พ.ค.
ราคา 30,500.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

วันที่ 01-05/14-18/20-24 มี.ค.
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (FM)

วันที่ 4-8 เม.ย.
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ไห่หนิง-หังโจว-เหิงเตี้ยน-ตงหยาง-อี้อู-อู๋ซี-ซูโจว 8 วัน 6 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ไห่หนิง-หังโจว-เหิงเตี้ยน-ตงหยาง-อี้อู-อู๋ซี-ซูโจว 8 วัน 6 คืน (MU)

วันที่ 08-15 /22-29 มี.ค.
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

วันที่ 01-05/14-18/20-24 มี.ค.
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์จีน เหมาลำ นานกิง เซี่ยงไฮ้ ล่องจูเจียเจียว อู๋ซี ซูโจว หังโจว 6 วัน (MU)

ทัวร์จีน เหมาลำ นานกิง เซี่ยงไฮ้ ล่องจูเจียเจียว อู๋ซี ซูโจว หังโจว 6 วัน (MU)

วันที่ 9-14/10-15 ก.พ
ราคา 14,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ล่องจูเจียเจียว 5 วัน 3 คืน (MU)

ทัวร์จีน นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว หนิงปอ ผู่ถ่อซาน 6 วัน (MU)

วันที่ 9-14/10-15 ก.พ
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ล่องจูเจียเจียว 5 วัน 3 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ล่องจูเจียเจียว 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่ 20 - 24 มี.ค.
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 18-24 มี.ค.
ราคา 27,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่ 7-11/15-19 พ.ย.
วันที่ 1-5 / 13-17 ธ.ค.
ราคา 21,900.- บาท

วันที่ 6-10 ธ.ค.
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

วันที่ 07-11/09-13/16-20/23-27 พ.ย.
วันที่ 28 พ.ย.-02 ธ.ค.
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU/FM)

วันที่ 07-11/09-13/16-20/23-27 พ.ย.
วันที่ 28 พ.ย.-02 ธ.ค.
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน (UL)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน (UL)

วันที่ 4-9 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ)
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 28 พ.ย.-04 ธ.ค./3-9 ธ.ค.
ราคา 26,900.- บาท

   

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง-เซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-หังโจว-อู๋ซี-เกาะผู่โถวซาน 6 วัน (เหมาลำMU)

วันที่ 30 ก.ย. – 5 ต.ค. / 1-6 ต.ค. 55
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-หังโจว 6 วัน (เหมาลำMU)

วันที่ 30 ก.ย. – 5 ต.ค. / 1-6 ต.ค. 55
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 6 คืน (UL)

วันที่ 18-24 ตุลาคม 2555 (วันปิยมหาราช)
ราคา 30,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 7 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 55
วันที่ 28 มิ.ย.-04 ก.ค. 55
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 16-20/ 23-27 พ.ค. 55/ 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 55
วันที่ 02-06/13-17/20-24/27 มิ.ย.-01 ก.ค. 55
วันที่ 04-08/11-15/18-22/25-29 ก.ค. / 01-05/09-13/11-15/22-26/29 ส.ค.-02 ก.ย. 55
ราคา 26,900.- บาท

   

 

 

 

Chinatown Travel

  ทัวร์จีน | บริษัททัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | Chinatown Travel
 
 

บริษัท ไชน่า ทาวน์ ทราเวล จำกัด Chinatown Travel
168/19 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว71) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-530-6400 แฟกส์ : 02-538-6100
www.chinatown.co.th E-mail : info@chinatown.co.th